Londen

Londen was in één woord geslaagd. Hieronder één van mijn beste foto’s. De typische verkeerslichten gecombineerd met een typische rode bus op de achtergrond. De boodschap van de foto is ook duidelijk: wait and you will see more pictures!